TwitterTap

  • Realtime netwerkanalyse: De TwitterTap maakt het mogelijk realtime analyses te maken van uw Twitternetwerk met geautomatiseerde acties. Het is uw netwerk inclusief de accounts die over u ‘fluisteren’ zonder dat u dat weet.

  • DEMO DEMO DEMO

De TwitterTap

Voor de meeste twitteraars is het vrij makkelijk om een beeld te krijgen van hun volgers, van de mate waarin twitterberichten worden gedeeld of beoordeeld. Maar wat als iemand vele duizenden of miljoenen volgers heeft? Hoe kan dan de stemming onder volgers in kaart worden gebracht?

De TwitterTap is een analyse-instrument voor twitteraccounts en -thema’s met een (zeer) grote groep volgers. De TwitterTap kijkt niet alleen naar de volgers (Luisteraars) maar ook naar degenen die over een bepaalde persoon of onderwerp op twitter praten (Fluisteraars).

De TwitterTap kunt u op meerdere manieren gebruiken. Een paar voorbeelden:

Realtime netwerkanalyse

De TwitterTap brengt realtime in beeld hoe het netwerk rondom een twitteraccount eruitziet. Door middel van kleuren en volume van lijnen kunt u zien waar sterkere en minder sterke verbanden liggen en of deze positief dan wel negatief van aard zijn. Deze data zijn direct te bekijken en om te zetten in geautomatiseerde acties. Daarnaast leent deze realtime netwerkanalyse zich ook goed voor strategische sessies waar vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar een twitteraccount van een persoon, bedrijf of institutie. Met een druk op de knop krijgt u ook inzicht in het soort twitteraars die in uw netwerk zitten. De TwitterTap bewaart deze netwerkanalyses om ook over langere tijd voor u analyses te kunnen maken.

In de live analyse van TwitterTap kan de gebruiker ‘spelen’ met de twitteraccounts of thema’s die zijn gevonden. Met behulp van een touchscreen kunnen deze op het scherm worden verschoven. De netwerkdichtheid wordt ook uitgedrukt in ‘gravitatie’; bij het verplaatsen van een twitteraccount bewegen de twitteraars met een sterke twitter-relatie meer mee dan andere accounts. Ook is het een waardevolle toevoeging voor TV-formats waarbij peilingen, voorspellingen of andere analyses op personen en thema’s die op Twitter in grote aantallen voorkomen.

Sentimentsanalyses

De TwitterTap werd ingezet bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Analyses van massale twitterstreams over de verkiezingen leveren een heldere blik op de stemming onder kiezers. De TwitterTap onderzocht de twitter-statistieken vanaf januari 2017 voor zes partijen: VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks en CDA. Daarbij werden zowel de partij als de fractievoorzitter in de analyse meegenomen. De stemming op Twitter (sentimentsanalyses) lijkt een/twee weken vooruit te lopen op de peilingen. Bovendien wordt zichtbaar op welke woorden twitteraars positief, negatief dan wel neutraal reageren. De TwitterTap analyseert niet alleen de twitteraars die reageren op of volgers zijn van een politicus (de luisteraars), maar ook de fluisteraars: mensen die het over een politicus hebben.

Het duiden en op waarde schatten van de massale datastroom die rondom bijvoorbeeld twitterende politici ontstaat, is een terrein dat nog in ontwikkeling is. Welke rol kan het spelen in het beïnvloeden van het stemgedrag, van politieke debatten? Welke thema’s zijn trending, hebben een positief effect en welke niet? Hoe doen de politieke tegenstanders het op social media en waar liggen hun sterke en zwakkere punten? En vooral: wat zeggen mensen die politici niet volgen op twitter over hen, over thema’s die hen raken? Waarover praten zij in dat deel van Twitter dat aan de waarneming van politici en politiek commentatoren is onttrokken? Duidelijk is dat deze tool ook is in te zetten voor het meten van het sentiment rondom een merknaam!

De Trump-case

De TwitterTap bewaart de verzamelde twitterdata waardoor analyses mogelijk zijn over (langere) periodes. Omdat de TwitterTap meerdere trefwoorden tegelijkertijd verzameld is het ook mogelijk om deze te combineren. Dit maakt het voor een museum of theater mogelijk om een directe link te leggen tussen de online reacties in hun netwerk per tentoonstelling of event. Het is ook de basis voor het twittergebruik van beleidsanalyses waarbij verschillende maatschappelijke issues ook op hun online-aspecten kunnen worden geanalyseerd. De TwitterTap werkt aan een early warning-systeem voor het achterhalen van online (nieuws-)trollen en fake news.

We doen een eenvoudige variant van lange termijn-analyses bijvoorbeeld voor de tweets van en over Trump. Dagelijks verzamelen we de 2.5 miljoen tweets die door of over deze man worden getweet. Dit leidt tot een wekelijkse word-cloud van de meest voorkomende woorden uit dit netwerk.