Coalitievorming en (business)plan

Onze aanpak

De basis voor ieder succes is een goede coalitie, een ambitieuze droom, een helder plan en vooral veel energie! De insteek van Strategy on Demand is gebaseerd op een combinatie van zakelijk analyseren en creëren van draagvlak. We voeren op maat economische, beleidsmatige, demografische, en/of arbeidsmarkt-technische analyses uit. Meer procesmatig brengen we de meningen in kaart  van de (potentiële) partners inclusief hun netwerken en zetten daarbij iedereen in zijn kracht. We verdiepen de gezamenlijke droom, checken complementariteit en vertalen dit naar concrete acties. Check onze visie op netwerk-ontwikkeling en die op samenwerking.

Recente voorbeelden

De precieze balans tussen analyse, draagvlak, droom, acties en mate van diepgang is altijd op maat van onze klant(en). Vaak is het nuttig om eerst een korte verkenning of een quick scan te doen. Enkele voorbeelden van recente opdrachten:

  • We verkenden de huidige en toekomstige arbeidsmarktproblematiek voor de Nederlandse glastuinbouw met een gecombineerde aanpak van deskresearch en een expertmeeting. Dit leidde tot het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas’.
  • In een Leidse wijk staat men aan de het begin van een wijkplan voor de energietransitie. In de wijk is het type woningen gevarieerd, ook zijn er veel scholen, sportverenigingen en een ziekenhuis dat zijn restwarmte graag aan de buurt wil geven. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige potentie in de wijk; leerlingen van de scholen onderzoek laten doen of publieksacties te bedenken. Bewoners vragen om hun professionele kennis in te zetten voor de energietransitie. Wij zorgen dat deze coalities aan de slag gaan.
  • We deden verkennende studies rondom coalitievorming en businessplanning voor de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Vergelijkbare studies deden we voor de Greenport Horti Campus en Equestrum. Dat leidde onder meer bij Equestrum tot het Strategisch Actieplan Equestrum 2020-2021.
  • We evalueerden de totstandkoming van het World Horti Center als business-driven campus. Dat leidde tot het rapport ‘De omgekeerde route’ waarbij de innovatiekracht van bedrijven als uitgangspunt werd genomen voor kennis- en innovatiebeleid. In een latere fase werden we betrokken bij verkenningen voor de Kennisagenda van de gemeente Westland met de focus op de vorming van Learning Communities.
  • Voor Lentiz onderwijsgroep deden we een verkennende studie rondom de vorming van practoraten. Deze studie werd de basis voor drie practoraten: De circulaire kas & innovatie in de tuinbouw, De circulaire manage & Hippische innovatie, en Food, Health & Technology.
  • We versterkten de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij het opstellen van het Actieplan 2020-2022 voor het MBO-Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.