De toegevoegde waarde van een business-driven campus bestaat uit het opleiden van meer talent (een leven lang) en het vergroten van het innovatief vermogen, op de korte en lange termijn. In een aantal gevallen heeft de campus daarnaast een extra oriëntatie op bijvoorbeeld het organiseren van events, het verbeteren van het imago van de sector, of de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt. Aan welke voorwaarden moet een business-driven campus nu voldoen om die primaire ambities – talent opleiden en innovatie mogelijk maken – te verwezenlijken?

Samen leren, werken en innoveren

Het concept van de learning community is afkomstig uit de Human Capital Agenda van de gezamenlijke topteams uit 2018. De kern van de aanpak is samen leren, werken en innoveren. Dat werkt twee kanten op. Het biedt de mogelijkheid om vernieuwingen binnen bedrijven direct te koppelen aan het onderwijs, waardoor de inbed­ding van technologische innovaties versneld kan worden. Vanuit het onderwijs beredeneerd kan de onderwijsvraag van een student direct worden gekoppeld aan een leuke en inspirerende situatie in een bedrijf of aan een actuele (innovatie-)vraag vanuit een bedrijf. Dat kan in de vorm van een challenge, groepsopdracht, project, hackathon of onderzoeksopdracht, als groep of als individu. (zie ‘Theorie of praktijk’ op pagina 10 en 11 van ons jubileum boekje).

Om dit goed voor elkaar te krijgen zijn een paar zaken nodig:

  • Inrichting van initiële opleidingen uitgaande van het concept van lerend werken/wer­kend leren of vergelijkbare onderwijskundige aanpakken. Nodig daarvoor zijn structurele aanpassingen in het curriculum en een hybride onderwijsomgeving met passende faciliteiten, waar leren en werken inderdaad in wisselwerking mogelijk is. Focus op hybride onderzoeksomgeving met aan de ene kant een duidelijke vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven en aan de andere kant een gestructureerde samenwerking van wo, hbo en mbo, bestaande uit universitaire vakgroepen, lectoraten en practoraten;
  • Een up-to-date (internationaal) aanbod van cursussen, trainingen en opleidingen gericht op permanente ontwikkeling van skills en vakkennis. Belangrijk is immers dat de busi­ness-driven campus als learning community ook direct een bijdrage levert aan een leven lang ontwikkelen. Op deze manier draagt de business-driven campus als learning commu­nity bij aan de aanpak van de huidige grote krapte op de arbeidsmarkt. Focus op hybride onderzoeksomgeving met aan de ene kant een duidelijke vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven en aan de andere kant een gestructureerde samenwerking van wo, hbo en mbo, bestaande uit universitaire vakgroepen, lectoraten en practoraten;
  • Een up-to-date (internationaal) aanbod van cursussen, trainingen en opleidingen gericht op permanente ontwikkeling van skills en vakkennis. Belangrijk is immers dat de busi­ness-driven campus als learning community ook direct een bijdrage levert aan een leven lang ontwikkelen. Op deze manier draagt de business-driven campus als learning commu­nity bij aan de aanpak van de huidige grote krapte op de arbeidsmarkt.

Kassa-kunde-kennis

Door deze aanpak verandert de klassieke volgor­de van kennisvalorisatie van kennis-kunde-kassa naar kassa-kunde-kennis. Het gaat niet meer (al­leen) om kennisdoorstroom van wo richting hbo, mbo en bedrijven maar ook om de omgekeerde route: innovatie en praktisch onderzoek die voortbouwen op ideeën en ervaringen van be­drijven en als basis kunnen dienen voor nieuwe kennis. Zo ontstaat in termen van NWO/SIA een systeem van kenniscirculatie.

Andere positie mbo

Met deze aanpak verandert ook de positie van het mbo. Meer ruimte voor praktisch onderzoek met korte lijnen richting met name het mkb. Drie voorbeelden vanuit de Meetingpoints van het CIV T&U:

  • Hoe dik moet een biologisch touwtje zijn om een paprikateelt overeind te kunnen houden? Praktisch onderzoek in opdracht van bedrijven bij het Meetingpoint Noord-Nederland van het Zone.college in Zwolle.
  • Schaduwdraaien bij het Clusius Lab in Hoorn voor lopend onderzoek bij veredelingsbedrijven uit de Seed Valley in Noord-Holland-Noord.
  • Testprogramma’s die het MBO Westland uitvoert in opdracht van bedrijven in de All-Climate-Kas in het Word Horti Center. In deze kas kunnen meerdere klimaatzones worden gesimuleerd.

Samenwerking onderwijs- en onderzoeksniveaus

Meer praktisch ligt de meerwaarde van deze learning community in de samenwerking tussen de verschillende onderwijs- en onderzoeksni­veaus. Die zorgt ervoor dat vragen van bedrijven sneller kunnen worden gedetecteerd en van passende oplossingen kunnen worden voorzien. Ook biedt dit gecombineerde onderzoeksaanbod bedrijven de nodige steun bij innovatieprojecten. Dat dit allemaal in de praktijk gebeurt, maakt dat het leerproces van studenten veel beter aansluit op de realiteit waardoor ze na hun afstuderen beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Deze blog is onderdeel van ons jubileumboekje.