Hand ophouden of business draaien?

De kunst van financial engineering Financiering van (publiek-private) samenwerking is vaak een ingewikkeld vraagstuk, zeker als de ambitie bestaat om deze langdurig voort te zetten. Bij een business-driven campus is deze problematiek nog groter,…

Initieel onderwijs, leven lang ontwikkelen of innovatie?

De toegevoegde waarde van een business-driven campus bestaat uit het opleiden van meer talent (een leven lang) en het vergroten van het innovatief vermogen, op de korte en lange termijn. In een aantal gevallen heeft de campus daarnaast een…

Research of business?

Het wezen van de business-driven campus Plato en Pythagoras zitten in de kroeg. Plato praat over de grotvergelijking, over de 7 dimensies van kennis en over de manier waarop een staat moet worden bestuurd. Nogal abstract dus. Pythagoras scheurt…

Samen of voor ‘Ons eigûh’?

Wat bepaalt het succes van een (publiek-privaat) samenwerkingsverband? Dat is de mate waarin partners in staat zijn tot coproductie. Het gaat daarbij niet alleen om vreedzame co-existentie maar om een daadwerkelijke samenwerking die leidt tot…

Hiërarchie of netwerk?

Netwerkvorming en Smart Business Networks De toenemende dynamiek in economie en samenleving gaat gepaard met een steeds grotere complexiteit en grotere diversiteit in vraagstelling van klanten. Denken in ketens alleen is niet meer voldoende.…